Právě se nacházíte: Živá buňka

Živá buňka

Drahá jedinečná lidská bytosti, dovol mi představit ti zařízení, které nazýváme Živou buňkou a jehož inspirací byla zařízení známá pod jmény Joe Cell a akumulátor orgonu.

Toto zařízení a jeho historičtí předchůdci, pomáhali překračovat hranice toho, co bylo pokládáno za možné a při jeho používání se objevují jevy, které vyvolávají údiv.

Tyto události byly připisovány „tajemné“ energii, která má stovky a možná i tisíce různých pojmenování. Je to například Orgon, Prána, Mana, Energie nultého bodu, Reiki nebo také Zdroj atd... Toto zařízení se takto chová díky „ Záměru“ , který se manifestuje v jeho morfologickém poli.

Vlastnosti „ Živé buňky “

  1. Harmonizuje prostředí.
  2. Harmonizuje vodu.
  3. Propojuje vnímavé lidi do stavu, ve kterém jsou schopni napojit se na Zdroj universa.
  4. Projevuje se jako zdroj Volné energie.

Na základě výzkumu jsme došli k následujícímu závěru: Zdroj přístupný díky Živé buňce je neomezený. Jediné co omezuje jeho projevení v hmotném světě je naše vnitřní nastavení.

Harmonizuje prostředí

Buňka má okolo sebe pole nulové energie, které má při sestavení xx m. Po té dojde k rozšíření pole. ( xx ...individuální parametr v závislosti na nastavení osoby )

Harmonizuje vodu

Voda má před ovlivněním buňkou energii 4000 až 11 000 Bovisových jednotek. Po  harmonizaci buňkou dosahuje energie 2 000 0000 až násobně více Bovisových jednotek.

Propojuje vnímavé osoby do stavu, ve kterém jsou schopni napojit se na Zdroj universa.

Jde o velmi jemnou energii, která je sice mohutná, ale je opravdu “jemná”. Při prvním zachycení je svým způsobem fascinující. Jde skutečně o cosi mimořádného. Lze ji vnímat jako něco, co může být zcela fenomenálním způsobem nápomocno všemu tomu, co se zde začíná dít a co začíná právě u vnímavějších osob vystupovat na povrch. Její harmonizování prostředí je velmi významné, ale za daleko větší přínos lze považovat její schopnost propojit “vnímavé” osoby do stavu, ve kterém jsou schopni napojit se na zdroj Universa, ať už ho budeme nazývat jakkoliv (Myšlenkový svět, devachan či duchovní svět) a pochopitelně tyto osoby mezi sebou také i propojit. Vzniká úžasná, klidná, ale zároveň i tvůrčí síla, která je obrovskou protiváhou současnému marasmu.

Tato Živá buňka je od samého počátku zkoumána a vyvíjena v dílně českých vědců. Uvedený produkt je výsledkem mnohaleté práce a vývoje. Je doveden k dokonalosti jak mechanické, tak funkční. Buňka je vhodná i k mobilnímu použití a je velmi precizně zabezpečena proti uvolnění jejích jednotlivých komponent. V případě poškození lze jakoukoliv jednotlivou část dodat zvlášť. Po stránce funkční lze její silný vliv vnímat téměř kýmkoliv již při pouhém držení v rukou, nebo přiblížení na vzdálenost 1-2 metrů.

 

 

 


Přihlásit se